Στρατηγική σε Καιρό Κρίσης

Από το 2010, η νέα διοίκηση του Χιονοδρομικού, μέσα στην οικονομική κρίση που ήδη σοβούσε εμφαντικά σε όλες τις πτυχές της οικονομίας της χώρας, υιοθέτησε μια εντελώς διαφορετική στρατηγική, με στόχο την επιβίωση πρώτα και ύστερα την ορθολογική ανάπτυξή του. Αυστηρότητα στη δομή των εξόδων, επιδίωξη πρωτογενών πλεονασμάτων (κέρδους προ αποσβέσεων), πολιτική προσωπικού μέσα στα […]

Read More

A model of the energy fluxes in a solar heated swimming pool and its experimental validation. Energy Conversion and Management, Pergamon Press, 1987.

In the present work, a theoretical model is presented concerning the various energy fluxes in a solar heated outdoor swimming pool, with a bare or covered surface. The analysis considers the instantaneous energy balance using actual climatological data, special attention being focused on setting up equations for the calculation of the turbulent heat-mass transfer energy […]

Read More