Η Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Ορεινό Χώρο των Καλαβρύτων

Ευθύμιος Βαζαίος – Καλάβρυτα Μάϊος 2023 A.    Η σημασία των ΑΠΕ Η ενέργεια είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές για την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, αφού μεγάλος αριθμός παραγωγικών και καταναλωτικών δραστηριοτήτων απαιτούν τη χρήση ενέργειας σαν βασική προϋπόθεση. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο αν προηγείται η ανάπτυξη της κατανάλωσης ενέργειας ή αν η ενέργεια δίνει […]

Read More

Θέρμανση Χώρων με Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού

Ενεργειακό Ισοζύγιο Συστημάτων Θέρμανσης με Μεταβλητό Συντελεστή Απόδοσης. Πρακτικός οδηγός σχεδιασμού για Μηχανικούς. Ο υπολογισμός συστημάτων θέρμανσης με αντλία θερμότητας αέρα – νερού, που αναπτύσσεται στο παρόν, βασίζεται στη μέθοδο συχνοτήτων θερμοκρασιών (bin method), με την καινοτομία ότι για την εφαρμογή της απαιτούνται δυο μόνο χαρακτηριστικά της περιοχής, η μέση ετήσια θερμοκρασία και η τυπική […]

Read More

Long term performance prediction of swimming pool solar heating systems. Solar-heated swimming pools, conference organised by the Commission of the European Community, Berlin, April 1987.

The long term performance of solar heated swimming pools can be predicted by using the utilizability method when glazed solar collectors are used, or the input – output (i/o) diagrams in case of unglazed collectors. For the utilizability method average monthly values are required. The values of FR(τα) and FRUL for collectors is the result […]

Read More

A model of the energy fluxes in a solar heated swimming pool and its experimental validation. Energy Conversion and Management, Pergamon Press, 1987.

In the present work, a theoretical model is presented concerning the various energy fluxes in a solar heated outdoor swimming pool, with a bare or covered surface. The analysis considers the instantaneous energy balance using actual climatological data, special attention being focused on setting up equations for the calculation of the turbulent heat-mass transfer energy […]

Read More

A theoretical and experimental investigation of thermosiphon solar domestic water heaters, with indirect heating, under hot water withdrawal conditions. Energy Conversion and Management, Pergamon Press, 1986.

The present work describes a theoretical model that has been developed to predict the performance of thermosiphon solar domestic water heaters with a heat exchanger in the storage tank (indirect heating), under various load conditions. The equations describing the operation of the system are numerically treated, and a computer program is written to implement the […]

Read More

Experience in Modelling and Experimenting of Thermosyphonic Solar Water Heaters with Heat Exchanger. 1st EC conference on Solar Heating, Amsterdam, April 1984.

A theoretical model has been developed to predict the behavior of thermosyphonic solar water heaters with heat exchanger. The governing equations describing the operation of the system are numerically treated and a computer program is written to implement the analysis. Input data include the hour by hour meteorological conditions and various system design parameters. At […]

Read More