Ο Εθελοντισμός είναι στάση ζωής!

ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΗΧΩ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Θυμάμαι τον πατέρα μου αγόγγυστα να παίρνει μέρος στη διαδικασία που τότε ονομαζόταν Προσωπική Εργασία. Τη δεκαετία του 1960 ο θεσμός της προσωπικής εργασίας υποχρέωνε, ως ένα βαθμό, τους ενήλικους άνδρες των οικογενειών να προσφέρουν δουλειά για το κοινό καλό. Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος ξεπερνούσε προβλήματα έλλειψης πόρων, προκειμένου να φέρει σε πέρας έργα που ήταν απαραίτητα για την πόλη και την κοινωνία. Η συνδρομή μέχρι τότε του κεντρικού κράτους ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, οι διατιθέμενοι πόροι ελάχιστοι και η κατασκευή ή βελτίωση δρόμων, η κατασκευή ή ο καθαρισμός δεξαμενών, ο ευπρεπισμός του νεκροταφείου, όλα ήταν έργα που εκτελούντο εκ των ενόντων με την προσωπική εργασία των δημοτών.

Ακόμη και τη δεκαετία του 1980, οι πρώτες εργασίες στο Χιονοδρομικό έγιναν αυθόρμητα, ανιδιοτελώς και με ενθουσιασμό από τους νέους του Δήμου μας. Όλοι, με συνείδηση της κοινοτικής φτώχιας, και μέτοχοι ενός υψηλού κοινωνικού οράματος, συνέβαλλαν ανάλογα με τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό σκοπό για το καλό του τόπου.

Σήμερα δεν υπάρχει προσωπική εργασία, καθώς ο προϋπολογισμός του Δήμου επαρκεί, με τη βοήθεια και των κρατικών επιχορηγήσεων, κόβοντας τον ψυχικό δεσμό που ένωνε το Δήμο με το δημότη. Το ενδιαφέρον του κόσμου στρέφεται πλέον στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων με αμοιβές και μίσθωση μηχανημάτων.

Ευτυχώς ο εθελοντισμός εξασκείται ακόμη σήμερα από Ενεργούς Πολίτες που συμμετέχουν στην Κοινωνία των Πολιτών και αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη βελτίωση της ζωής τους και των συνανθρώπων τους. Η κοινωνία των πολιτών είναι συνυφασμένη με περισσότερη ελευθερία, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη του πολίτη για το μέλλον αυτού του κόσμου. Η προσφορά των πολιτών μεγιστοποιείται όταν παρέχεται οργανωμένα, συνήθως με συμμετοχή στις δράσεις συλλόγων, σε σύμπραξη προσώπων με κοινούς σκοπούς. Η Ένωσή μας είναι μια τέτοια συλλογικότητα.