Οροι και προϋποθέσεις

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

  1. Το blog

Το blog ‘SKI RESORT MANAGEMENT & CONSULTING SERVICES -ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ’, εφ’ εξής blog παρέχεται για προσωπική σας ενημέρωση και όχι για εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μεταβίβαση, εμφάνιση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παροχή άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση ή πώληση στοιχείων που λαμβάνονται από το blog. Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη και να αντιγράψετε ηλεκτρονικά, να κάνετε download και να εκτυπώσετε μέρη του υλικού που περιέχεται στο blog για δική σας μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα ή άλλες κοινοποιήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού από αυτό το blog και τα Newsletters του, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της τροποποίησης, αναπαραγωγής, διανομής, αναδημοσίευσης, εμφάνισης ή μεταβίβασης του περιεχομένου αυτού του χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια μας.

 

  1. Προσωπικά Δεδομένα

 

  • Οι παρόντες όροι καλύπτουν όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών που συλλέγει το blog, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των σελίδων του blog. Επίσης, οι παρόντες όροι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το blog προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Οι όροι αυτοί δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών του blog και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία του blog.Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το blog δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του blog. Με την είσοδό του στο blog ο χρήστης θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης από τυχόν ζημία προκύψει κατά την διάρκεια πλοήγησης του στο blog.
  • Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

To blog συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στο Ενημερωτικό δελτίο (Νewsletter), με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails). Το blog χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών μόνο για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του. Το blog δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν την εγγραφή τους στο Newsletter, ανά πάσα χρονική στιγμή.

To blog δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιοδήποτε τρόπο δημοσίευση ή / και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / του σε κανένα τρίτο. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το blog έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/ μέλη καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το blog. To blog δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε σε συμμόρφωση με τους ορισμούς του νόμου και τις επιταγές των αρμόδιων αρχών.

 

  1. Cookies

Το blog μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/ χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

 

  1. Δεσμοί – links- προς άλλα Sites

Το blog περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το blog για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

 

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του blog υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν.2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το blog διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων του ανά πάσα στιγμή με ανάρτηση τους στο blog. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μην επισκέπτεται το blog.

 

  1. Παραίτηση από αξίωση

To blog, δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου του και του περιεχομένου των Ενημερωτικών του Δελτίων (Newsletters). Αυτό το blog και το υλικό σε αυτό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, γραφικών και συνδέσμων, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Το blog δεν αποδέχεται κανένα είδος ευθύνης που αντιστοιχεί σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, απουσίας ιών υπολογιστών. To blog δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται σε αυτό το blog ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το blog δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. To blog δεν προβαίνει σε καμία υπόσχεση ή παροχή εγγύησης σχετικά με την χρήση του υλικού σε αυτό, από την άποψη της πληρότητας, της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη.

 

  • Κοινοποιήστε στα Social Networks