Θέρμανση Χώρων με Αντλίες Θερμότητας Αέρα-Νερού

Ενεργειακό Ισοζύγιο Συστημάτων Θέρμανσης με Μεταβλητό Συντελεστή Απόδοσης.

Πρακτικός οδηγός σχεδιασμού για Μηχανικούς.

Ο υπολογισμός συστημάτων θέρμανσης με αντλία θερμότητας αέρα – νερού, που αναπτύσσεται στο παρόν, βασίζεται στη μέθοδο συχνοτήτων θερμοκρασιών (bin method), με την καινοτομία ότι για την εφαρμογή της απαιτούνται δυο μόνο χαρακτηριστικά της περιοχής, η μέση ετήσια θερμοκρασία και η τυπική της απόκλιση που εύκολα συνάγονται από τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες που είναι ευρέως διαθέσιμες. Παράλληλα επιχειρείται να δοθεί μαθηματική έκφραση στη συμπεριφορά των επί μέρους κατασκευαστικών στοιχείων του συστήματος θέρμανσης (αντλιών θερμότητας, θερμαντικών συσκευών, κλπ.), πράγμα που διευκολύνει την προσομοίωση της συμπεριφοράς του συστήματος με τη βοήθεια υπολογιστή.

Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση εδώ.