Διαχείριση Χιονοδρομικών Κέντρων σε καιρό οικονομικής ύφεσης – Συνέδριο “Προώθηση του Χειμερινού Τουρισμού στην Ελλάδα”, Βόλος, 18 Μαΐου 2013

Προκειμένου να χαράξουμε στρατηγική επιβίωσης μέσα στην οικονομική κρίση, πρέπει πρώτα να ενδοσκοπήσουμε στα δυνατά και αδύνατα σημεία του κλάδου των Χιονοδρομικών και ύστερα να κοιτάξουμε τις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Θα κτίσουμε τις στρατηγικές μας επάνω τα δυνατά μας σημεία, και θα επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος για να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας.

Σε αντιδιαστολή με τα Χιονοδρομικά Κέντρα του εξωτερικού, τα οποία στην παρούσα συζήτηση αντιμετωπίζουμε ως δυνητικούς ανταγωνιστές, μιλάμε με τους πελάτες μας την ίδια γλώσσα και μοιραζόμαστε την ίδια κουλτούρα.

Βρισκόμαστε κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κερδίζουμε δωρεάν την προσοχή των ΜΜΕ κυρίως κατά τη διάρκεια των εορτών. Οι τιμές μας έχουν διατηρηθεί σταθερές κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών. Σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες με ντόπιους επιχειρηματίες στον τουρισμό & τα τοπικά προϊόντα. Τέλος έχουμε έμπειρα στελέχη που προέρχονται κυρίως από τις τοπικές κοινωνίες.

Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ